صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          14/06/90          9:34  
    عنوان خبر : خبرمهم و فوري در رابطه با زمان انتخاب واحد
  خلاصه خبر :   تقويم دانشگاهي نيم سال اول 91-1390
  

 

بسمه تعالي
آموزشكده فني امام حسين (ع) بافت
تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 1391-1390
نام نويسي وانتخاب واحد به صورت اينترنتي است  

زمان اجرا
ترم هاي تحصيلي
8صبح تا 7صبح روز بعد
90/6/19
شنبه
ترم 6 و7
20/6/90 
يكشنبه
ترم 5
21/6/90الي 22/6/90
 دوشنبه وسه شنبه
ترم 4
90/6/23
چهارشنبه
ترم 2

 
 انتخاب واحد فقط در روزهاي تعيين شده از ساعت 8 صبح الي 7 صبح روز بعد با مراجعه به آدرس سا يت :P
 امكان پذير مي باشد.www.amoozesh.bafttc.ac.ir  
 منظورازترم ، درجدول فوق ، نيمسال اول سال تحصيلي 91-90 مي باشد.       P
 ماده3 آئين نامه آموزشي :دانشجو موظف است درهرنيمسال ، درزماني كه دانشگاه اعلام مي كند ، براي ادامه تحصيل وP
 انتخاب واحد اقدام نمايد. عدم اقدام دانشجوبراي نام نويسي بدون اطلاع وعذرموجه دريك نيمسال ، به منزله انصراف از تحصيل است ، درصورت تاخير ويا عذر موجه، حق انتخاب واحد وادامه تحصيل رادرآن نيمسال را نداشته وآن نيمسال جزومدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.

سه شنبه 15 شهريور
آخرين مهلت پذيرش درخواست مرخصي تحصيلي (براي اين نيمسال)
1
شنبه 26شهريور
شروع كلاسها
2
چهارشنبه 6/7/90 الي شنبه 9/7/90
ترميم ثبت نام (حذف واضافه)
3
شنبه 12/9/90 الي يكشنبه 13/9/90
حذف يك درس نظري
4
دوشنبه 19/10/90
پايان كلاسها
5
سه شنبه 20/10/90
شروع امتحانات
6

 
           براساستبصره 2 ماده 14 آئين نامه آموزشي ، دانشجوياني كه درسي راحذف واضافه مي كنند، غيبت ايشان در آن درس از شروع كلاسها (شنبه 26شهريورماه) محاسبه مي شود.         منبع خبر :  آموزش
    نویسنده خبر :  آقاي شفيعي